сключване

сключване
същ. - образуване, формиране, организиране, създаване, установяване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • БОЛГАРСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — (БКП). Основы БКП были заложены в 1891, когда по инициативе болг. революционера марксиста Димитра Благоева первые социалистич. кружки, возникшие в 1890, объединились в Болг. социал демократич. партию (БСДП). В 1903 на X съезде партии (с 1894… …   Советская историческая энциклопедия

  • бракосъчетание — същ. встъпване в брак, сключване брак, брак, сватба, женитба …   Български синонимен речник

  • женитба — същ. брак, бракосъчетание, сключване на брак, сватба …   Български синонимен речник

  • образуване — същ. създаване, формиране, съставяне, учредяване същ. организиране, сключване, установяване …   Български синонимен речник

  • организиране — същ. образуване, формиране, създаване, сключване, установяване …   Български синонимен речник

  • създаване — същ. образуване, формиране, организиране, сключване, установяване същ. произход, начало, генезис същ. сътворение, строеж, построяване, приготвяне, направа, производство, фабрикуване същ. основаване, изграждане, въвеждане …   Български синонимен речник

  • установяване — същ. нареждане, предписване, определяне същ. образуване, формиране, организиране, създаване, сключване същ. основаване, изграждане, въвеждане …   Български синонимен речник

  • формиране — същ. образуване, организиране, създаване, сключване, установяване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”